Plan zajęć - semestr letni 2019/2020


Studia pierwszego stopnia

kierunek: informatyka
1-1inf
1-2inf1-2inz
1-3inf1-3inz
1-4inz

kierunek: matematyka
1-1mat1-1mef1-1mii1-1nam
1-2mat1-2mef 1-2nam
1-3mat1-3mef1-3mii1-3nam

kierunek: matematyka stosowana
1-1mst
1-2mst
1-3mst

kierunek: matematyka i ekonomia
1-1mie
1-2mie
1-3mie

kierunek: bezpieczeństwo narodowe
1-1bnr
1-2bnr
1-3bnr

Studia drugiego stopnia

kierunek: informatyka
2-1inf2-1inn
2-2inf

kierunek: matematyka
2-1zas2-1mef2-1teo 2-1nau 2-1mii 2-1nam
2-2zas2-2mef2-2teo 2-2nau2-2mii2-2nam

Studia trzeciego stopnia

3-1sdr3-2sdr3-3sdr3-4sdr
Uwagi:

Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2020, godzina 11:05.